Reklamacja – test

Informacje nt. gwarancji

Jeśli towar nie należy do grup wymienionych na dole, zastrzegamy sobie następujące warunki uwzględnienia reklamacji:

 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po jego otrzymaniu, reklamacje przed-sprzedażowe będą uwzględniane zgodnie z zasadami dotyczącymi reklamacji w ABRO.
 • Zwracany towar musi być czysty ew. zabezpieczony przed brudzeniem.
 • Reklamacje uwzględniamy w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy (lub zgodnie z informacją producenta).

Reklamacje

Zasady obowiązujące w ABRO podczas zgłaszania reklamacji:

 • Kupujący jest zobowiązany w momencie otrzymania towaru sprawdzić jego jakość.
 • W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwości dostarczonego przez Sprzedawcę towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt w terminie:

  • do 48h od daty otrzymania przesyłki, gdy stwierdzono ubytki lub uszkodzenia przesyłki. W celu potwierdzenia szkody niezbędne jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera. Brak protokołu uniemożliwia uznanie reklamacji.
  • do 72h od dnia przyjęcia przesyłki w przypadku uszkodzeń i ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz stwierdzonych po przyjęciu przesyłki.
 • Niezgodności w dostawie można zgłosić do 5 dni od daty otrzymania towaru i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę, drogą elektroniczną na adres reklamacje@abro.com.pl. Następnie należy sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej i dostarczyć go skutecznie Sprzedawcy.
 • Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego towarów, mogą być tylko te towary, które pozostaną postawione do dyspozycji Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.
 • Ustala się od dnia wydania (zgłoszenia i dostarczenia) 14 dniowy termin realizacji reklamacji jakościowych i ilościowych na zakupiony towar.

Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku podania wszystkich wymaganych danych, w przesłanym protokole reklamacyjnym.

Pola, które należy wypełnić to:

 • dane reklamującego,
 • nazwa produktu,
 • ilość sztuk/opakowań reklamowanego produktu,
 • indeks produktu,
 • data zakupu,
 • nr faktury z zakupionym produktem,
 • opis wady/uszkodzenia reklamowanego produktu.

Nie przesłanie protokołu, lub z niekompletnymi danymi, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Jeżeli wniosek reklamacyjny zostanie pozytywnie rozpatrzony, towar zostanie skorygowany lub wymieniony i przekazany Klientowi wraz z potwierdzeniem wydania.

Zwroty

ABRO nie przyjmuje zwrotu zakupionego towaru.

Zwrotom podlegają jedynie towary sezonowe, objęte odrębnymi ustaleniami:

 • kalendarze
 • tekstylia

Bardzo prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów.

O terminach oraz możliwościach zwrotu towarów objętych takim prawem, informujemy Klientów z wyprzedzeniem w oddzielnych mailingach.

Każdy zwrot prosimy wcześniej awizować drogą elektroniczną i ustalać termin dostawy z pracownikiem Działu Reklamacji – reklamacje@abro.com.pl. Zwroty bez awizacji nie zostaną przyjęte na magazyn.

Zwroty wysyłamy na adres: ABRO, ul. Staniewicka 7, 03-310 Warszawa z dołączonym do niego protokołem zwrotu.

Nie przesłanie protokołu lub z niekompletnymi danymi, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Zgłaszanie niezgodności w dostawie/na fakturze

W momencie zgłaszania, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • Niezgodności w dostawie można zgłosić do 5 dni od daty otrzymania towaru.
 • Niezgodności można zgłaszać drogą mailową do Działu Reklamacji:

  Ewentualnie osobiście swojemu Opiekunowi Handlowemu lub w Dziale Sprzedaży.

 • Każde zgłoszenie musi być przesłane na poniższym protokole reklamacyjnym: