Słowniczek branżowy

Branża Papier – Biuro – Szkoła – Hobby posługuje się wieloma pojęciami nie znanymi powszechnie, mimo tego, że każdy w szkole, w pracy i w domu spotyka się z wieloma produktami. Ale cóż, nie jest to branża tak atrakcyjna, aby była oczkiem w głowie każdego. Problemy zaczynają się wtedy gdy próbujemy znaleźć produkt, a nie potrafimy go nazwać i dobrze określić cech ułatwiających jego znalezienie.
Postanowiłem stworzyć mini słownik pojęć branżowych, ułatwiających poznanie prawidłowych nazw i pojęć. Nie możesz czegoś znaleźć – Zapytaj

Fastykuła

(bywa błędnie nazywana fascykułą) – najprostszy z możliwych system archiwizacji zbiorów arkuszy papieru (na ogół A4). Składa się z dwóch arkuszy grubej tektury z otworami w pobliżu narożników i przewleczoną tasiemką o długości zapewniającej objęcie okładkami pliku kartek i związaniu całości.

Uwaga – jeśli archiwizacja dotyczy bardzo ważnych, na przykład muzealnych dokumentów, fastykuła powinna być wykonana z tektury bezkwasowej, co zapobiegnie przyspieszonemu starzeniu się papieru w środowisku zakwaszonym.

fastykuła

Płaskie zszywanie (ang. Flat Clinch)

polega na dwufazowym zszywaniu:

  1. – faza – przebijanie pliku kartek zszywką,
  2. – faza – zaginanie wystających końcówek zszywki.

Przy tradycyjnym zszywaniu, ostrze zszywki po przejściu przez papier zagina się w specjalnie ukształtowanych rowkach płytki oporowej, co powoduje wystawanie końcówek i znaczny przyrost objętości plików do 30% (na ogół zszywanych w tym samym miejscu).

Zszywacz płasko zszywający, mimo wyższej ceny, jest bardzo opłacalny jeśli uwzględnimy oszczędność miejsca archiwizowanych dokumentów. I jeszcze jedna zaleta, wymaga użycia niższej siły do zszycia dokumentów (coś dla pań). Bodaj pierwszym na naszym rynku był japoński MAX, potem pojawił się niemiecki NOVUS z modelami B10 FC i B4 FC na zszywki 10 i 24/6-8 odpowiednio.

Poniższe zdjęcia pokazują różnicę przy zszyciu 2 kartek zszywką 10-ką:

widok połączenia kartek zwykłym zszywaniem

widok połączenia płaskim zszywaniem