Obsługa posprzedażowa

Zmiany przepisów dotyczących faktur korygujących in minus

Szanowni Klienci,

Od 1 stycznia 2021r. wprowadzono zmiany przepisów dotyczących faktur korygujących in minus.

Jak wynika z nowego brzmienia art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, wystawić korektę możemy jedynie pod warunkiem, że z posiadanej przez nas dokumentacji wynika, że uzgodnione zostały z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej, oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

W sprawie w.w. dokumentacji w uzasadnieniu do nowelizacji napisano, że zasadnicze znaczenie zyskają takie dowody, jak:

 • dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów;
 • korespondencja handlowa;
 • dowody zapłaty;
 • kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.

Potwierdzenie korekty wysłane poprzez pocztę E-mail – staje się wiążącym dokumentem podatkowym.

Dokumenty potwierdzające uzgodnienia warunków korekty – korespondencję e-mailową, aneksy, porozumienia lub inne dokumenty handlowe. Należy przechowywać przez okres 5 lat podatkowych.

Uzgodnienia ustne (bezpośrednie, telefoniczne), nie będą już respektowane.

Informacje nt. gwarancji

Jeśli towar nie należy do grup wymienionych na dole, zastrzegamy sobie następujące warunki uwzględnienia reklamacji:

 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po jego otrzymaniu, reklamacje przed-sprzedażowe będą uwzględniane w ciągu 7 dni od dostawy.
 • Zwracany towar musi być czysty ew. zabezpieczony przed brudzeniem.
 • Reklamacje uwzględniamy w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy (lub zgodnie z informacją producenta).

Reklamacje

Reklamacje w ABRO zgłaszamy poprzez:

 • przesłanie na adres mailowy reklamacje@abro.com.pl protokołu reklamacyjnego,
 • wysyłając protokół reklamacyjny wraz z uszkodzonym towarem pod adres: ABRO, ul. Staniewicka 7, 03-310 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.

Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku podania wszystkich wymaganych danych, w przesłanym protokole reklamacyjnym.

Nie przesłanie protokołu, lub z niekompletnymi danymi, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Zwroty

ABRO nie przyjmuje zwrotu zakupionego towaru.

Zwrotom podlegają jedynie towary sezonowe, objęte odrębnymi ustaleniami:

 • kalendarze
 • tekstylia

Bardzo prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów.

O terminach oraz możliwościach zwrotu towarów objętych takim prawem, informujemy Klientów z wyprzedzeniem w oddzielnych mailingach.

Zwroty wysyłamy na adres: ABRO, ul. Staniewicka 7, 03-310 Warszawa z dołączonym do niego protokołem zwrotu.

Nie przesłanie protokołu, lub z niekompletnymi danymi, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Zgłaszanie niezgodności w dostawie/na fakturze

W momencie zgłaszania, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • Niezgodności w dostawie można zgłosić do 7 dni od daty otrzymania towaru.
  • Niezgodności można zgłaszać drogą mailową do Działu Reklamacji:

    

   Ewentualnie osobiście swojemu Opiekunowi Handlowemu lub w Dziale Sprzedaży.

  • Każde zgłoszenie musi być przesłane na poniższym protokole reklamacyjnym: