Obsługa posprzedażowa

Informacje nt. gwarancji

Jeśli towar nie należy do grup wymienionych na dole, zastrzegamy sobie następujące warunki uwzględnienia reklamacji:

 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po jego otrzymaniu, reklamacje przed-sprzedażowe będą uwzględniane w ciągu 7 dni od dostawy.
 • Zwracany towar musi być czysty ew. zabezpieczony przed brudzeniem.
 • Reklamacje uwzględniamy w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy (lub zgodnie z informacją producenta).

Reklamacje

Reklamacje w ABRO zgłaszamy poprzez:

 • przesłanie na adres mailowy reklamacje@abro.com.pl protokołu reklamacyjnego,
 • wysyłając protokół reklamacyjny wraz z uszkodzonym towarem pod adres: ABRO, ul. Staniewicka 7, 03-310 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.

Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku podania wszystkich wymaganych danych, w przesłanym protokole reklamacyjnym.

Nie przesłanie protokołu, lub z niekompletnymi danymi, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Zwroty

ABRO nie przyjmuje zwrotu zakupionego towaru.

Zwrotom podlegają jedynie towary sezonowe, objęte odrębnymi ustaleniami:

 • kalendarze
 • tekstylia

Bardzo prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów.

O terminach oraz możliwościach zwrotu towarów objętych takim prawem, informujemy Klientów z wyprzedzeniem w oddzielnych mailingach.

Zwroty wysyłamy na adres: ABRO, ul. Staniewicka 7, 03-310 Warszawa z dołączonym do niego protokołem zwrotu.

Nie przesłanie protokołu, lub z niekompletnymi danymi, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Zgłaszanie niezgodności w dostawie/na fakturze

W momencie zgłaszania, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • Niezgodności w dostawie można zgłosić do 7 dni od daty otrzymania towaru.
  • Niezgodności można zgłaszać drogą mailową do Działu Reklamacji:

   Ewentualnie osobiście swojemu Opiekunowi Handlowemu lub w Dziale Sprzedaży.

  • Każde zgłoszenie musi być przesłane na poniższym protokole reklamacyjnym: